Home Page

  

 

Seminarie- en ontmoetingscentrum

Personeel Financiën

 

 

WELKOM

Het Ontmoetingscentrum van het Personeel van Financiën (O.P.F.) wil enerzijds een antwoord bieden op de toegenomen behoefte aan seminarie- en ontmoetingsruimte ten behoeve van de werking van het Departement en anderzijds een ontmoetingsplaats zijn voor de actieve en de oprustgestelde ambtenaren en hun gezinsleden.

OPF KAPELLEN

Te Kapellen biedt het Domein Dennenburg de nodige accommodatie voor de organisatie van allerhande werkvergaderingen die georganiseerd worden op initiatief van de verschillende administraties van de FOD Financiën.

Daarnaast vinden verschillende Personeelskringen hier onderdak voor de ontplooiing van activiteiten die erop gericht zijn de groepsgeest en het samenhorigheidsgevoel binnen het dagelijks beroepsgebeuren te bevorderen.

OPF Dennenburg is niet toegankelijk voor derden.

DENNENBURG

Over de geschiedenis van Dennenburg werd ook een boek gepubliceerd..

Toegangsrecht